List otwarty

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana z głębokim niepokojem obserwując, jak polski Sejm niweczy wysoki poziom ochrony życia ludzkiego, który jest niewątpliwie istotnym dorobkiem polskiego konstytucjonalizmu.

22 lutego nowa większość w Sejmie RP przegłosowała ustawę pozwalającą na udostępnienie bez recepty tabletek o działaniu wczesnoporonnym osobom powyżej 15 roku życia. Premier Donald Tusk wskazał, że chodzi konkretnie o produkt ellaOne, który zawiera octan uliprystalu – organiczny związek chemiczny z grupy hormonów steroidowych.

Jak wielokrotnie stwierdzały środowiska lekarskie i prawnicze, sam fakt, że specyfiki z octanem uliprystalu do stosowania w antykoncepcji są legalne jest sprzeczny z Konstytucją RP oraz zły moralnie. O sprzeczności z konstytucyjnym prawem do życia nienarodzonego człowieka, którego życie zgodnie z powszechną wiedzą medyczną zaczyna się w chwili poczęcia, przesądza wczesnoporonne działanie uliprystalu.

Uliprystal promowany jest jako środek „antykoncepcji awaryjnej”. Nazwa ta wprowadza pacjentów w błąd, sugerując, że jego działanie ogranicza się jedynie do zapobieżenia poczęciu dziecka przez opóźnienie lub zahamowanie owulacji. W rzeczywistości — substancja ta uniemożliwia również zagnieżdżenie się żyjącego zarodka w endometrium i w konsekwencji przerywa jego życie i dalszy rozwój. Ujawnia to jednoznacznie jego działanie o charakterze wczesnoporonnym. Fakt ten potwierdzają rozliczne badania naukowe – między innymi badania przedstawione przez Europejską Agencję Leków.

Ponadto należy pamiętać, że produkty zawierające octan uliprystalu są obarczone ryzykiem szeregu negatywnych konsekwencji dla zdrowia i życia nie tylko dziecka, ale również jego matki. Dlatego domagaliśmy się od polskich parlamentarzystów odrzucenia skandalicznej ustawy ułatwiającej dostęp do środków stanowiących zagrożenie dla życia poczętych dzieci i ich matek.

Ponieważ nowa większość w Sejmie RP po raz kolejny zademonstrowała brak szacunku nie tylko dla życia i zdrowia ludzkiego, ale również dla Konstytucji RP stanowiącej podstawę porządku prawnego w Rzeczypospolitej, oraz spodziewając się podobnego zachowania większości w Senacie, zwracamy się do Pana Prezydenta z niniejszym apelem, aby Pan Prezydent RP, stojąc na straży Konstytucji, która w art. 38. jednoznacznie stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia każdemu człowiekowi – także człowiekowi w prenatalnej fazie rozwoju – podjął zdecydowane kroki przez zawetowanie tej niekonstytucyjnej, niemoralnej i nieludzkiej ustawy wprowadzającej niemal nieograniczony dostęp do pigułek wczesnoporonnych, w tym także dla nieletnich.

Polacy

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą niemal nieograniczony dostęp do pigułek wczesnoporonnych.
Żądamy weta Prezydenta!

Tabletki wczesnoporonne dla dzieci

Premier Donald Tusk rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Z uchwalonej przez Sejm RP ustawy wynika, że zostanie zniesiony obowiązek uzyskania recepty na kontrowersyjny środek wczesnoporonny „ellaOne” oraz umożliwić jego zakup dzieciom już od 15 roku życia.

Bez recepty, bez badań oraz bez zgody rodziców i jakiegokolwiek nadzoru – nastolatki będą mogły kupić pigułki śmierci jak cukierki w sklepie. Spodziewamy się w Senacie podobnego wyniku głosowania, jak w Sejmie. Dlatego powstrzymać to może tylko Prezydent RP. Dlatego kierujemy do niego tę arcyważną petycję.

Czym jest tzw. „pigułka dzień po”?

Pigułka powszechnie nazywana „antykoncepcją awaryjną” jest równocześnie środkiem o właściwościach wczesnoporonnych. Jej główny składnik – octan uliprystalu – to organiczny związek chemiczny z grupy hormonów steroidowych. Działa on w dwojaki sposób. Po pierwsze hamuje on owulację, zapobiegając poczęciu po odbytym stosunku seksualnym. Drugą jego właściwością jest uniemożliwienie  zagnieżdżenie się już istniejącego zarodka w endometrium (błona śluzowa znajdująca się na ściankach jamy macicy). W rezultacie zarodek nie znajdujący zagnieżdżenia obumiera. Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie (Bruno Mozzanega oraz Erik Cosmi) na łamach  „Italian Journal of gynaecology and obstetrics” wskazali jednak, że „ellaOne rzadko opóźnia owulację, natomiast zawsze czyni niegościnnym endometrium”. Tabletka ta ma więc jednoznacznie wczesnoporonny charakter, i to te antyimplementacyjne działanie ma decydujące znaczenie w tym produkcie.

Jakie mogą być skutki uboczne „pigułki dzień po”?

  • Ezaburzenia i rozregulowanie cyklu menstruacyjnego,
  • Eistotne zwiększenie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej,
  • Ezapalenie pochwy,
  • Epęknięcie torbieli jajnika,
  • Epatologiczne krwawienia z macicy,
  • Edziałanie embrioletalne,

Dzieci nie powinny mieć swobodnego dostępu do takich specyfików!

Przeczytaj analizę Instytutu Ordo Iuris na temat „pigułki dzień po”